Naknade za Ozljede na Radu

Invalidnina / Naknada za ozljedu na radu

Naknade za ozljedu na radu / privremenu nesposobnost za rad u Hrvatskoj su zajamčene Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakonom o mirovinskom osiguranju.

Nema odvojenog sustava socijalnog osiguranja za ozljede na radu i profesionalne bolesti. Ozljede na radu i profesionalne bolesti (kao i njihove posljedice) pokrivene su obveznim zdravstvenim osiguranjem u slučaju kratkoročne nesposobnosti za rad i obveznim mirovinskim osiguranjem u slučaju invalidnosti ili tjelesnog oštećenja osigurane osobe. U slučaju smrti, naknade se isplaćuju i na temelju sustava obveznog zdravstvenog osiguranja i sustava obveznog mirovinskog osiguranja.

Ozljeda na radu je ozljeda koja je posljedica rada, uključujući i putovanje na posao i s posla. Popis profesionalnih bolesti definira i opisuje sve profesionalne bolesti. Bolest se mora nalaziti na tom popisu da bi se smatrala profesionalnom bolešću. Nje potrebno prethodno osiguranje za pristup naknadama.

U slučaju ozljede na radu (nezgode ili bolesti), svi troškovi zdravstvene zaštite su pokriveni. U slučaju privremene nesposobnosti, naknadu (sličnu novčanoj naknadi za bolovanje) isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje od prvog dana nenazočnosti na poslu. To iznosi 100 % od osnovice za utvrđivanje visine novčane naknade (prosječna plaća tijekom šest mjeseci prije mjeseca invaliditeta). Naknada se isplaćuje do oporavka ili dosezanja granice razdoblja od 18 mjeseci neprekidno, ovisno o tome što nastupi ranije. Nakon tog razdoblja, naknada se smanjuje na pola. Smanjenje se ne odnosi na određene teške bolesti.

Ukupna invalidnina i naknada za smrt (naknada preživjelim članovima obitelji) opisani su u Odjeljku za socijalno osiguranje, na koji se može uputiti.

Radnici imaju pravo i na naknadu zbog tjelesnog oštećenja (u rasponu 12-40 % od osnovice za utvrđivanje visine novčane naknade) za tjelesno oštećenje od najmanje 30 % koje je posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti.  U slučaju smrti osobe zbog profesionalne bolesti ili ozljede, pogrebni troškovi se naknađuju iz od obveznog zdravstvenog osiguranja i obiteljska mirovina se isplaćuje iz obveznog mirovinskog osiguranja.

Izvori: Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine br. 137/2013); Zakon o mirovinskom osiguranju (Narodne novine br. 151/2014) 

loading...
Loading...