Maloljetnici i Mladež

Minimalna starosna dob za zaposlenje

Zapošljavanje djece uređeno je Zakonom o radu.

Minimalna starosna dob za stupanje u radni odnos je petnaest godina. Osoba mlađa od petnaest godina ili osoba s petnaest i starija od petnaest, a mlađa od osamnaest godina koja pohađa obvezno osnovno obrazovanje, ne smije se zaposliti.  Inspektor rada ovlašten je zabraniti rad zaposlenog maloljetnika ako uvjeti u vezi sa zdravljem i sigurnošću nisu ispunjeni. Maloljetnik stariji od petnaest godina (osim maloljetnika koji pohađa obvezno osnovno obrazovanje) ovlašten je sklopiti ugovor o radu, ako je ima odobrenje staratelja / zakonskog zastupnika.

Dob predviđena za završetak obveznog školovanja u Hrvatskoj je 15 godina.

izvori: članci 19. - 20. Zakona o radu iz 2014. (Narodne novine br. 93/2014)

Minimalna starosna dob za opasne poslove

Zapošljavanje djece na opasnim poslovima zabranjeno je Zakonom o radu.

Minimalna je starosna dob za obavljanje opasnih poslova osamnaest godina. Prekovremeni rad zabranjen je za maloljetnike. Za maloljetnike zaposlene u industriji, rad u vremenu između sedam sati uvečer i sedam sati ujutro idućega dana, smatra se noćnim radom, a za maloljetnike zaposlene izvan industrije, rad u vremenu između deset sati uvečer i šest sati ujutro idućega dana, smatra se noćnim radom.

Obično je zabranjen noćni rad maloljetnika, osim ako je takav rad na privremenoj osnovi (u nedostatku dovoljnog broja punoljetnih radnika) i ako je prijeko potreban za neposredno obavljanje takvog posla zbog više sile. Čak i u tom slučaju, ukupno radno vrijeme ne smije biti dulje od osam sati i dijete ne smije raditi u razdoblju od ponoći do četiri sata ujutro. Mladi radnici koji posao obavljaju u noćnom radu moraju obavljati svoj posao pod nadzorom punoljetne osobe.

Maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima koji mogu ugroziti njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj. Poslodavac ne smije prije prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zaposliti maloljetnika na poslovima na kojima maloljetnik može raditi samo nakon prethodnog utvrđivanja te sposobnosti.

Inspektor rada može zahtijevati od poslodavca da ovlašteni liječnik pregleda maloljetnika kako bi ocijenio ugrožavaju li poslovi koje maloljetnik obavlja njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj. Troškove liječničkog pregleda snosi poslodavac. Na temelju stručnog mišljenja ovlaštenog liječnika, inspektor rada maloljetniku može zabraniti obavljanje određenih poslova. Ministar je dužan donijeti pravilnik u kojem se navode određene vrste poslova koji su zabranjeni za maloljetne radnike.

izvori: članak 21., članak 22., članak 69. stavci 2.-3., članak 70. stavci 1.-2. Zakona o radu iz 2014. (Narodne novine br. 93/2014)

loading...
Loading...