Zaštita

Posao koji ne šteti

Odredbe koje se odnose na zaštitu sigurnosti i zdravlja trudnih radnica i radnica koje doje nalaze se u Zakonu o radu i Zakonu o zaštiti na radu.

Posebno osjetljive skupine kojima je poslodavac obvezan osigurati posebnu zaštitu na radu jesu trudne radnice, radnice koje su nedavno rodile i radnice koje doje. Poslodavac je obvezan provesti procjenu rizika koja treba navesti poslove koji su rizične za te radnice. Poslodavac je obvezan zaštititi radnice od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva i oporavak od trudnoće i poroda.

Ako ocjena pokaže negativan utjecaj na trudnoću ili dojenje, moraju se poduzeti odgovarajuće mjere (prilagodba tehnika rada, planiranje i organizacija rada). Prilagodba radnih uvjeta, radnog vremena i promjena mjesta rada ne smije imati za posljedicu smanjenje plaće. Radnica može biti premještena na drugi odgovarajući posao ili drugo radno mjesto. Ako poslodavac nije u mogućnosti ponuditi nikakav odgovarajući posao trudnoj radnici, ona ima pravo na dopust uz plaću.

Trudna radnica, radnica koja je nedavno rodila i radnica koja doji ne smije obavljati posao koji je zabranjen u pravilniku koji je izdalo Ministarstvo a kojim se propisuju pravila za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika izloženih fizikalnim, kemijskim i biološkim štetnim djelovanjima na radu.

Ako trudna radnica ili radnica koja doji radi na poslovima koji ugrožavaju njezin život ili zdravlje, odnosno djetetov život ili zdravlje, poslodavac joj je dužan ponuditi sklapanje ugovora kojim će se ugovoriti obavljanje drugih odgovarajućih poslova i kojim se zamjenjuju relevantne odredbe njezina ugovora o radu na određeno vrijeme. Ako poslodavac nije u mogućnosti nastaviti davati odgovarajuće poslove, radnica ima pravo na dopust uz naknadu plaće u skladu s posebnim propisom. Taj ugovor ne smije imati za posljedicu smanjenje plaće radnice.

Izvori: članci 37., 39. i 45. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine br. 118/2014); članak 31. Zakona o radu iz 2014. (Narodne novine br. 93/2014)

Zaštita od otkaza

Zaštita od otkaza za vrijeme trudnoće i rodiljnog dopusta zajamčena je Zakonom o radu.

Za vrijeme trudnoće ili tijekom ostvarivanja prava na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, rada na pola radnog vremena, rada sa skraćenim radnim vremenom radi pojačane brige i njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, dopusta ili rada sa skraćenim radnim vremenom radi brige i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, odnosno u roku od petnaest dana od prestanka trudnoće ili prestanka korištenja tim pravima, poslodavci ne smiju otkazati ugovor o radu trudnici. Ako poslodavac otkazuje radnici koja je trudna ili se koristi bilo kojim od prethodno navedenih prava, smatra se da je ugovor o radu nepravedno otkazan. Otkaz je također protuzakonit ako radnik obavještava poslodavca u roku od petnaest dana od dana primitka obavijesti o otkazu o bilo kojoj od prethodno navedenih okolnosti.

izvori: članci 34. i 35. Zakona o radu iz 2014. (Narodne novine br. 93/2014)

Pravo povratka na isti posao

Pravo radnica da se vrate nakon korištenja rodiljnim dopustom jamči se Zakonom o radu.

Zakon zabranjuje poslodavcu da da otkaz radnici koja je trudna ili na rodiljnom dopustu. Isto tako, na kraju rodiljnog dopusta, radnica ima pravo povratka na isti posao i ostvarivanje svih pogodnosti (stručno osposobljavanje, promaknuće, bolji radni uvjeti itd.) na koje bi imala pravo da nije bila na dopustu. Ako je prestala potreba za obavljanjem takvog posla, onda poslodavac sklapa ugovor o radu za obavljanje drugog odgovarajućeg posla, čiji uvjeti rada ne smiju biti nepovoljniji od uvjeta rada poslova koje je obavljala prije korištenja pravima na rodiljni dopust.

izvori: članak 36. Zakona o radu iz 2014. (Narodne novine br. 93/2014)

loading...
Loading...