Prisilni Rad

Zabrana prisilnog i obvezatnog rada

Ustav i Kazneni zakon zabranjuju prisilni rad.

Sukladno odredbama Ustava Republike Hrvatske, svatko ima pravo na rad i slobodu rada. Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost. Također, nitko ne smije biti podvrgnut bilo kakvu obliku zlostavljanja ili, bez svoje privole, liječničkim ili znanstvenim pokusima. Zabranjeno je prisiljavati djecu na rad koji štetno utječe na njihovo zdravlje ili ćudoređe.

U skladu s odredbama Kaznenog zakona, "Tko drugoga protupravno zatvori, drži zatvorena ili mu na drugi način oduzme ili ograniči slobodu kretanja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine". Slično tome, poslodavac koji zaposli osobu koja nezakonito boravi na području Republike Hrvatske, pod uvjetima rada koji su iskorištavajući, ili znajući da je žrtva trgovine ljudima, ili da je mlađa od osamnaest godina, ili tko kroz dulje vrijeme ili ponovljeno zapošljava takve osobe ili ih istodobno zaposli veći broj, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. Tko trguje osobom radi iskorištavanja njezinog rada putem prisilnog rada ili služenja kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina (tri do petnaest godina ako je počinjen zločin nad djetetom ili maloljetnikom).

Izvor: članci 23., 55. i 65. Ustava Republike Hrvatske (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 76/2010); članak 114. Kaznenog zakona Republike Hrvatske (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 144/2012)

Sloboda mijenjanja poslova i Pravo na otkaz

Ustav Republike Hrvatske i Zakon o radu radniku daju slobodu mijenjanja poslova i pravo na otkaz.

U skladu s odredbama Ustava, svatko ima pravo na rad i slobodu rada. Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost.

U slučaju redovnog otkaza ugovora o radu, radnik je dužan poslati obavijest poslodavcu trideset dana unaprijed. U slučaju izvanrednog otkaza ugovora, obavijest nije potrebna.

Izvor: članak 55. Ustava Republike Hrvatske (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 76/2010); članak 122. Zakona o radu iz 2014. (Narodne novine br. 93/2014)

Neljudski radni uvjeti

Zakon o radu sadrži odredbe o radnom vremenu.

Opće radno vrijeme u Hrvatskoj iznosi 40 sati tjedno. Ukupno radno vrijeme ne smije biti dulje od pedeset sati tjedno, uključujući prekovremeni rad (dopušteno je 10 sati prekovremenog rada tjedno). Prekovremeni rad pojedinog radnika ne smije trajati dulje od sto osamdeset sati godišnje, osim ako je ugovoreno kolektivnim ugovorom, a u tom slučaju ne smije trajati dulje od dvjesto pedeset sati godišnje.

izvori: članak 65. Zakona o radu iz 2014. (Narodne novine br. 93/2014)

loading...
Loading...