Majčinstvo i Rad

Rodiljni dopust

Rodiljni dopust propisuje se i uređuje Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama.

Rodiljni dopust traje 28 dana prije dana očekivanog poroda i može se iskoristiti do navršenih 6 mjeseci života djeteta. Obvezni rodiljni dopust traje 98 dana (28 dana prije dana očekivanog poroda koji je utvrdio ginekolog i 70 dana nakon rođenja djeteta). U iznimnim slučajevima, na temelju zdravstvene procjene, rodiljni dopust može se početi iskorištavati 45 dana prije dana očekivanog poroda.

U slučaju lošeg zdravlja ili opasnosti po zdravlje za majku i dijete trudna radnica uz rodiljni dopust ima pravo na bolovanje prije poroda dok god traje opasnost. Rodiljni dopust produžuje se u slučaju prijevremenih poroda. Ako roditelj koji se koristi dopustom umre ili ako je iz bilo kojeg drugog opravdanog razloga spriječen iskoristiti pripadajuće pravo, dopust se može prenijeti na drugog roditelja.

Nakon obveznog rodiljnog dopusta, otac ima pravo na korištenje preostalim dijelom rodiljnog dopusta, ako se majka slaže s tim. Nakon obveznog rodiljnog dopusta, roditelj može iskoristiti preostalo razdoblje rodiljnog dopusta s nepunim radnim vremenom. U tom se slučaju trajanje udvostručuje. Razdoblje nepunog dopusta iskorištenog nakon navršenih šest mjeseci života djeteta ne može prelaziti razdoblje nepunog dopusta iskorištenog prije nego što dijete navrši tu dob. Maksimalno razdoblje takvog dopusta traje sve dok dijete ne navrši devet mjeseci života.

Ako radnica rodi mrtvo dijete prije nego što se počela koristiti rodiljnim dopustom ili ako dijete umre prije nego što je protekao rodiljni ili roditeljski dopust, ima pravo na rodiljni dopust, odnosno ima pravo nastaviti koristiti se pravom na rodiljni, odnosno roditeljski dopust još tri mjeseca računajući od idućeg dana od dana smrti djeteta. 

izvori: članci 12., 15. i 17. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 59/2017)

Prihod

Majčinstvo je u potpunosti plaćeni dopust. Radnici imaju pravo na 100 % svoje prosječne plaće koja se izračunava prema prosječnoj plaći na koju su plaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje tijekom šest mjeseci prije dopusta. Roditelj koji ne ispuni uvjet staža osiguranja u trajanju od najmanje 12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s prekidima u posljednje 2 godine (uvjet uplaćivanja doprinosa za osiguranje) dobiva 50 % proračunske osnovice u visini od 3.326 HRK mjesečno.

izvori: članci 12. i 24. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 59/2017); članak 39. stavak 7. i članak 55. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine br. 137/2013)

Besplatna zdravstvena njega

Zdravstvena njega pruža se u okviru nacionalnog sustava zdravstvene zaštite na temelju ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Prije, za vrijeme trudnoće, porođaja i nakon rođenja djeteta žene imaju pravo na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja za prenatalnu skrb, porod i postnatalnu skrb. Nije potrebno prethodno razdoblje osiguranja. U to pravo na zdravstvenu zaštitu ne ulaze nikakve participacije ili financijsko sudjelovanje. Zdravstveni pregledi kod javnih i ugovorenih pružatelja zdravstvene zaštite besplatni su za sve žene u Hrvatskoj. Zdravstvena zaštita pruža se u javnim i ugovorenim privatnim bolnicama.

Zakoni

  • Zakona o radu iz 2014. (Narodne novine br. 93/2014) / Labour Code 2014 (Official Gazette No. 93/2014)
  • Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (zadnje izmijenjen u Narodnim novinama br. 54/13) / Act on Maternity & Parental Benefits (last amended by Official Gazette No. 54/13)
  • Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine br. 118/2014) / Safety at Work (Official Gazette No. 118/2014)
loading...
Loading...