Hrvatice nadoknađuju nedostatak u pravnim, društvenim i kulturološkim profesijama.

Nedavno istraživanje u plaćama među spolovima pokazuje da žene u poslovima administrativnog pomoćnika u pravnim, socijalnim i kulturnim djelatnostima u Hrvatskoj zarađuju nešto više od svojih muških kolega, tj. 1%. Više u tim sektorima razlike se u laćama među spolovima povećavaju na 7 ili 8% u korist muškaraca.

Najveći nesklad u plaćama nalazi se u radu skupine stacionarnih postrojenja i strojara s razlikom plaća od 29% u korist muškaraca. Drugo mjesto u ovom poretku prema plaćama među spolovima zauzimaju radnici u prodaji.

Državni prosjek, kojeg je Eurostat sastavio 2013, ukazuje na nesklad u plaćama od samo 7,4%. Tako je za Hrvatsku ukupna slika, u usporedbi s drugim članica EU i Turske, povoljna, spravnim, socijalnim i kulturnim djelatnostima koje vode ka jednakoj plaći.

Odakle dolazi nesklad u plaćama?

Nesklad u plaćama među spolovima je definiran kao nejednake plaće za rad jednake vrijednosti koji se obavlja s istim vještinama i kvalifikacijama. Taj nesklad u plaćama dolazi od stavova i prakse spolne segregacije. Ti stavovi i prakse ojačavaju postojeće nejednake mogućnosti razvoja za muškarce i žene, kao i neopravdano naknadu unutar skupina zanimanja i profesija. Imajte na umu da se dolje prikazani nesklad odnosi samo na analizirane djelatnosti i profesije.

Tablica 1. Razlike u plaćama za velike profesionalne skupine u Hrvatskoj

Djelatnost Muško Žensko Ukupno Razlika u plaći
  Srednja bruto plaća (€/sat) Srednja bruto plaća (€/sat) Srednja bruto plaća (€/sat) % razlika
Poslovni i administrativni profesionalci 4.71 4.36 4.54 7%
Pravni, društveni i kulturni profesionalci 4.86 4.47 4.66 8%
Pravna, društvena, kulturna i tome srodna zanimanja 3.45 3.48 3.46 -1%
Službenici za brojčane i materijalne zapise 3.53 3.19 3.36 10%
Radnici na prodaji 3.51 2.66 3.13 24%
Zanatlije i tiskari 3.73 3.35 3.54 10%
Radnici za preradu hrane, za obradu drveta, odjeće i drugih obrta i srodni radnici 3.35 2.9 3.13 13%
Stacionarna postrojenja i rukovatelji strojevima 3.84 2.74 3.29 29%
Radnici u rudarstvu, izgradnji, proizvodnji, transportu, otpadu i drugim elementarnim zanimanjima 3.15 2.67 2.91 15%
Vozači, radnici na pokretnim postrojenjima, čistači i pomagači 3.08 2.67 2.88 13%

Izvor: EU SILC 2013 Dataset

Razlika u plaći dobijena je uspoređivanjem srednje bruto plaće specifične za spol i dijeljenjem iz toga proizašle razlike sa srednjom plaćom muškaraca. Sve radne skupine imaju bar 10 zapažanja i za muške i za ženske ispitanike.

Što je to projekt razlika u plaćama WITA?

With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG (Inovativnim oružjem protiv nesklada u plaćama - Siječanj
2015 - Prosinac 2016) nastoji značajno doprinijeti velikih i trajnihrazlika u plaćama. To je omogućeno programom za NAPREDAK Europske Komisije, Action Grant br.4000004929. Jedna od aktivnosti je usporediti muške i ženske plaće na razini skupina zanimanja i objavljivanje rezultata na nacionalnim WageIndicator internet stranicama svih 28 zemalja članica EU i Turske, kao i širenjem priopćenja za javnost.

Više informacija o WITA projektu

http://www.wageindicator.org/main/Wageindicatorfoundation/projects/wita-gpg

Više informacija o razlikama u plaćama u Hrvatskoj na stranici Mojaplaca.org

http://www.mojaplaca.org/glavna-stranica/placa/jednake-place

loading...
Loading...