Razlike u plaćama među spolovima u sekundarnim radnim uvjetima diljem EU

Razlike u plaćama među spolovima nisu ograničene samo na tjednu satnicu. To je pokazala nedavno istraživanje, prvo takve vrste, provedeno u 27 država članica EU-a. Kompenzacija troškova, godišnja dodatci, bonusi, osiguranje i mirovinski plan također prikazuju razlike među spolovima i to diljem EU-a te su u većini slučajeva skloniji muškarcima. Ipak, u svim zemljama zaposlene ženske osobe također sudjeluju u takvoj raspodjeli zarade, a u otprilike trećini zemalja čak i u većoj mjeri nego muškarci. Stoga, čini se da bi povećana osvještenost i asertivnost ženskih zaposlenih osoba tijekom pregovora o plaći moglo smanjiti ove sekundarne razlike u plaćama između žena i muškaraca.

U 24 zemlje od njih 27 prikupljena su dostatna podatci korištenjem internetskog upitnika o plaćama WageIndicator koji je ispunilo više od pola milijuna zaposlenih osoba u razdoblju od siječnja 2014. do srpnja 2016. g. Ovo istraživanje je prvo istraživanje koje se usredotočilo na razlike među ženama i muškarcima u kontekstu sekundarnih radnih uvjeta.

Kompenzacija troškova

Kompenzacija troškova je prilično uobičajena. U samo 6 zemalja manje od 10 % zaposlenih osoba se izjasnilo da prima kompenzaciju troškova. U 12 zemalja postotci se kreću između 10 i 20 %. U 3 zemlje rezultati pokazuju brojku između 20 i 30 %, a u 2 zemlje između 30 i 40 %. U Belgiji pokrivenost iznosi 40 %. Ipak, razlike među spolovima su značajne. U 19 zemalja muškarci češće primaju kompenzaciju troškova nego žene, a u preostalih 5 situacija je obrnuta. Razlika među spolovima u zemljama u kojima muškarci češće primaju kompenzaciju troškova iznosi između 1 i 8 %. U zemljama u kojima žene češće primaju kompenzaciju troškova razlika među spolovima iznosi između gotovo 0 i 4 %.

Godišnji dodatci

Za 24 od ispitanih 27 zemalja bilo je dovoljno podataka koji su ukazali na stanovite razlike među spolovima što se tiče bonusa. Prema ispitivanju, 18 zemalja prednost daju muškarcima: razlike među spolovima variraju između gotovo 0 i 6 postotaka. U onih 6 zemalja koje prednost daju ženama, razlika iznosi od 1 do 7 postotaka, uz izuzetak Estonije gdje se 30 % žena nasuprot 7 % muškaraca izjasnilo da su im bili isplaćeni godišnji bonusi.

Sudjelovanje u planovima ostvarivanja profita snažno varira diljem 22 zemlje za koje je prikupljeno dovoljno podataka. Najniže razlike među spolovima (oko 1 %) zabilježene su u Danskoj, Mađarskoj, Irskoj, Italiji i Švedskoj. Belgija (11 %) i Ujedinjeno Kraljevstvo (12 %) prikazuju najveće razlike. Sve navedene zemlje s razlikom među spolovima u sudjelovanju u planovima ostvarivanja profita prednost daju muškarcima, izuzev Poljske gdje žene blago prednjače.

Sukladno ovim podatcima, razlike među spolovima u kontekstu vaučera, popusta ili isplata u naturi većinom idu u korist muškaraca, tj. u 17 od 22 zemlje koje su pružile dostatne podatke. Najveća razlika među spolovima zabilježena je u Ujedinjenom Kraljevstvu u visini od 10 postotaka. U samo 5 zemalja žene primaju vaučere, popuste ili isplate u naturi češće nego muškarci, između gotovo 0 postotaka u Austriji i 8 u Finskoj.

Mirovinski i plan osiguranja

U kontekstu doprinosa mirovinskog stupa i plana osiguranja, ovo istraživanje još jednom ukazuje na znakovite razlike među spolovima, većinom u korist muškaraca. Takva je situacija u 15 od 24 zemlje za koje postoji dovoljna količina podataka. U ovoj skupini razlike su od 1 postotka u Finskoj do 20 na Malti. Ipak, u 9 zemalja razlika ide u korist žena, i to u rasponu od gotovo 0 postotaka u Grčkoj do 27 u Estoniji. U 16 od 24 zemlje razlika u planiranju osiguranja ide u korist muškaraca pri čemu razlike iznose od gotovo 0 postotaka u Grčkoj do 16 na Malti. Međutim, u 8 zemalja razlika ide u korist žena, od gotovo 0 postotaka u Rumunjskoj do 24 u Estoniji.

Izvještaj: Analizu razlika u zaradi među spolovima u monetarnoj i nemonetarnoj isplati te bonusima napravilo je Sveučilište u Amsterdamu / AIAS. Ovaj izvještaj je dio projekta WITA.

Što je to projekt razlika u plaćama WITA?

With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG (Inovativnim oružjem protiv nesklada u plaćama - Siječanj 2015 - Prosinac 2016) nastoji značajno doprinijeti velikih i trajnihrazlika u plaćama. To je omogućeno programom za NAPREDAK Europske Komisije, Action Grant br.4000004929. Jedna od aktivnosti je usporediti muške i ženske plaće na razini skupina zanimanja i objavljivanje rezultata na nacionalnim WageIndicator internet stranicama svih 28 zemalja članica EU i Turske, kao i širenjem priopćenja za javnost.

Više informacija o WITA projektu

Više informacija o razlikama u plaćama u Hrvatskoj na stranici Mojaplaca.org

loading...
Loading...