U Hrvatskoj godine staža povećavaju razlike u plaćama između muškaraca i žena

U Hrvatskoj kod nekih poslova gdje se ne traže velike vještine, poput administrativnih službenika, radnici za osobne usluge ili stacionarna postrojenja razlike u plaćama su manje, ali kod poslova poput kao što su prodajni radnici, radnici za preradu hrane ili obični radnici pokazuju se velike praznine u plaćama među spolovima. Žene zarađuju više od muškaraca samo u pojedinim radnim skupinama, kao što su u nastavi.

Žene zarađuju veće plaće od muškaraca na početku svoje karijere u radnoj skupini stacionarnih postrojenja i strojara. Žene zarađuju za 1% više od muškaraca sa do 5 godina iskustva, a 6% više sa 6 do 10 godina radnog iskustva. Administrativne službenice zarađuju 2% više od muškaraca s do 5 godina iskustva. Kod osobnih usluga, žene zarađuju 1% više od muškaraca u radnoj kategoriji od 6 do 20 godina. Kod više kvalificiranih zanimanja, žene u nastavi zarađuju više od muškaraca (1%) samo u radnoj kategoriji od 11 do 20 godina.

Najveći nesklad u plaćama (26%) u korist muškaraca je zabilježen kod komercijalista koji imaju više od 20 godina iskustva. Također u drugim radnim skupinama, razlike u plaćama su vidljive, s 17% razlike u skupini s 6 do 20 godina radnog iskustva. Prehramben i drugi obrti i srodni radnici muškarci najprije zarađuju samo 4% više nego žene sa do 5 godina iskustva, ali razlika se povećava na 21% u korist muškaraca. U osnovnim zanimanjima, muškarci zarađuju 10% više od žena do 5 godina iskustva, ali razlika se povećava na 16% u radnoj kategoriji 6 do 10 godina i 20% u korist muškaraca s više od 20 godina iskustva.

Odakle dolazi nesklad u plaćama?

Nesklad u plaćama među spolovima je definiran kao nejednake plaće za rad jednake vrijednosti koji se obavlja s istim vještinama i kvalifikacijama. Taj nesklad u plaćama dolazi od stavova i prakse spolne segregacije. Ti stavovi i prakse ojačavaju postojeće nejednake mogućnosti razvoja za muškarce i žene, kao i neopravdano naknadu unutar skupina zanimanja i profesija. Imajte na umu da se dolje prikazani nesklad odnosi samo na analizirane djelatnosti i profesije.

Tablica 1. Razlike u plaćama za velike profesionalne skupine u Hrvatskoj

Djelatnost Godina iskustva Muško Žensko Razlika u plaći
Srednja bruto plaća (€/sat) Srednja bruto plaća (€/sat) % razlika
Strucnjaci u nastavi 0-5 5.58 5 10.39%
6-10 5.92 5.49 7.26%
11-20 6.12 6.17 -0.82%
Više od 20 6.55 6.5 0.76%
Strucnjaci za poslovanje i upravljanje 0-5 3.86 3.55 8.03%
6-10 5.22 4.15 20.50%
11-20 5.96 4.75 20.30%
Više od 20 5.67 4.6 18.87%
Administrativni službenici 0-5 3.52 3.58 -1.70%
6-10 3.83 3.54 7.57%
11-20 4.32 3.97 8.10%
Više od 20 4.51 4.29 4.88%
Radnici za osobne usluge 0-5 3.07 2.97 3.26%
6-10 2.98 3.02 -1.34%
11-20 3.62 3.41 5.80%
Više od 20 4.38 3.9 10.96%
Prodajni radnici 0-5 3.08 2.72 11.69%
6-10 3.56 2.95 17.13%
11-20 3.54 2.93 17.23%
Više od 20 4.28 3.18 25.70%
Prerada hrane, obrada drveta, odjevna industrija i drugi obrti i srodni radnici 0-5 2.78 2.68 3.60%
6-10 3.1 2.69 13.23%
11-20 3.50 2.77 20.86%
Više od 20 3.50 2.9 17.14%
Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima 0-5 2.97 3 -1.01%
6-10 2.98 3.15 -5.70%
11-20 3.65 3.26 10.68%
Više od 20 4 3.72 7.00%
Obični radnici 0-5 2.98 2.69 9.73%
6-10 3.31 2.77 16.31%
11-20 3.36 2.86 14.88%
Više od 20 3.84 3.08 19.79%

Izvor: EU SILC 2013-2014 skupa podataka

Razlika u plaći dobijena je uspoređivanjem srednje bruto plaće specifične za spol i dijeljenjem iz toga proizašle razlike sa srednjom plaćom muškaraca. Sve radne skupine imaju bar 10 zapažanja i za muške i za ženske ispitanike.

Što je to projekt razlika u plaćama WITA?

With Innovative Tools Against Gender Pay Gap – WITA GPG (Inovativnim oružjem protiv nesklada u plaćama - Siječanj 2015 - Prosinac 2016) nastoji značajno doprinijeti velikih i trajnihrazlika u plaćama. To je omogućeno programom za NAPREDAK Europske Komisije, Action Grant br.4000004929. Jedna od aktivnosti je usporediti muške i ženske plaće na razini skupina zanimanja i objavljivanje rezultata na nacionalnim WageIndicator internet stranicama svih 28 zemalja članica EU i Turske, kao i širenjem priopćenja za javnost.

Više informacija o WITA projektu

Više informacija o razlikama u plaćama u Hrvatskoj na stranici Mojaplaca.org

loading...
Loading...