Plaćama Između Spolova Pitanja

1. Što je razlika u plaćama između spolova?

Što je razlika u plaćama?

Razlika u plaćama znači da jedan zaposlenik zarađuje više od drugoga. Razlike u plaćama su stvarne. Nisu zabranjene, ni između muškaraca i žena ni između osoba različitih vjeroispovjesti ili boja kože. Takve razlike mogu čak i biti goleme. Razlike u plaćama se često događaju zato što pojedinci koji imaju više radnog iskustva ili obavljaju visoko-kvalificirane poslove zarađuju više novca nego pojedinci koji nemaju gotovo ništa obrazovanja ili su početnici na tržištu rada. Razlike u plaćama su stoga vrlo raširene. Ali jesu li one pravedne?

Što je nejednakost plaća?

Kada dvoje pojedinaca u tvrtci obavljaju sličan posao uz istu razinu kvalificiranosti, no unatoč tome nisu plaćeni jednako, to je nejednakost plaća. Takve situacije su ilegalne. Smatraju se diskriminacijom. Ipak, nejednakost plaća ima tendenciju prikradanja. Na primjer, zamislimo situaciju na poslu u kojoj menadžer dodijeli 'dečku vještim s riječima' rang 2 odmah od početka, a 'plašljivu djevojku' smjesti na dno u rang 0, unatoč tome što je ona jednako kvalificirana. To početno razdvajanje platne skale može nastaviti progoniti osobu još godinama. Teško je reći do kojeg stupnja je nejednakost plaća stvarna. Nekoliko studija je govorilo o preostalom jazu plaća po spolovima za kojeg nije bilo pronađeno objašnjenje. Moguće je da taj neobjašnjeni jaz ukazuje na diskriminaciju u plaćama. Kako bi stvari postale još zamršenije: razlike u plaćama koje mogu biti objašnjene shvatljivim razlozima mogu svejedno biti zaražene diskriminacijom. Teško je uprijeti prstom u bolnu točku.

Nejednakost plaća za sličan posao se može dogoditi unutar timova, odjela, tvrtki i grana industrije. Sličan posao se uspoređuje po kriteriju kvalifikacija potrebnih za njegovo ispravno provođenje. U načelu bi muškarci i žene koji obavljaju slične poslove trebali biti jednako nagrađeni i primati iste satnice. To implicira da njihove vrste ugovora (na određeno ili neodređeno) ili trajanje njihovih radnih tjedana (puno ili polovično radno vrijeme) ne mogu služiti kao izgovor za nejednake naknade.

Što je diskriminacija u plaćama?

Diskriminacija u plaćama se događa kada pojedinci sa istom razinom obrazovanja i radnim iskustvom obavljaju slične poslove ali su za njih različito plaćeni. Zakonodavstvo u velikoj većini zemalja zabranjuje diskriminaciju u plaćama na temelju:

 • spola i spolne orijentacije
 • nacionalnosti
 • dobi
 • bračnog statusa
 • podrijetla
 • zemlje podrijetla
 • rase
 • vjeroispovijesti.

Tamo gdje muškarci zarađuju više, je li to pošteno?

Žene u mnogim državama u prosjeku imaju satnice daleko ispod onih svojih muških kolega. Te razlike u plaćama mogu varirati od 10 do čak 40 posto, uspoređujući prosjeke unutar cijele populacije podijeljene po spolu. Formalno, te razlike su objašnjene. Ali jesu li one poštene? Ne, baš i nisu. U praksi se čini da ženama često nedostaje vremena kako bi zarađivale (puno) više. Često imaju i drugih poslova nego samo raditi za novac, ako se uzmu u obzir kućanski poslovi. Ponekad su seksualno napastovane od strane muškaraca, a posljedice toga na karijeru mogu uključivati čak i napuštanje posla zbog stresa. Postoje mnogi razlozi za različite izbore u karijerama koje žene donose. Ipak, i muškarci i žene smatraju ove različite izbore prilično normalnima. Ali (dugoročno), posljedice tih izbora spuštaju ženama razinu primanja.

Tamo gdje žene zarađuju više, je li to pošteno?

U nekim zanimanjima u nekim zemljama, događa se da žene zarađuju više od svojih muških kolega. Ove žene u pravilu imaju istu ili bolju edukaciju, rade puno radno vrijeme, te su imale mogućnost pregovarati o svojim satnicama. Ove izuzetno samosvjesne, moderne žene su (većinom) relativno mlade. One (i dalje) predstavljaju iznimku. Ne postoji niti jedna zemlja u kojoj žene svih dobnih skupina sustavno imaju bolje rezultate i brojčano nadjačavaju muškarce po zarađenim prihodima.

2. Kako dolazi do razlika u plaćama između spolova?

Što uzrokuje razlike u plaćama?

Neke razlike u plaćama ili jaz plaća se pojavljuju kada su pojedinci plaćeni na diskriminatoran način. Takva diskriminacija može biti ukorijenjena u rasi, spolu, religiji ili samo 'osjećaju'. Ipak, razlike u plaćama mogu se pojaviti i kao rezultat previše općenite primjene opisa poslova i rangiranja poslova. Za svrhu mjerenja razlika u plaćama, važno je znati kakvi su opisi poslova bili upotrijebljeni za rangiranje pojedinih poslova koje obavljaju muškarci i žene.

Koji su temeljni uzroci velikih jazova plaća?

Jazovi plaća mogu rasti zbog niza odluka s kojima se suočavaju i donose ih pojedinci tijekom svojih radnih vijekova. Takvi izbori se odnose na:

 • obrazovanje
 • zanimanje, profesiju ili zanat
 • sektor
 • veličinu tvrtke
 • puno ili djelomično radno vrijeme
 • dodatnu obuku na poslu.

Muškarci i žene u pravilu biraju drugačije - u pravilu više vezano za spol nego po svojoj slobodnoj volji. Pomislite na izbor između određenih obrazovanja koja bi bilo lakše spojiti s obiteljskim životom. Ili posao kojeg je lakše obavljati istodobno s upravljanjem zahtjevnim obiteljskim životom, na primjer zato što ima fleksibilno ili djelomično radno vrijeme. Ili posao lociran u blizini, najčešće u maloj tvrtci, s obzirom na to da je malih i srednjih poduzeća puno više nego velikih, a velike tvrtke u pravilu plaćaju više.

Budući da muškarci i žene biraju svoje puteve kroz karijeru po faktorima ovisnima o spolu, odlučujući trenuci zaslužuju dodatnu pozornost s obzirom na njihove dugoročne posljedice. Najveći dio jaza plaća između spolova izazvan je zajednički edukacijom, izborom zanimanja i sektorom rada. Uzmite u obzir i ovo: posao s nepunim radnim vremenom možda neće puno utjecati na satnicu, ali uvijek rezultira manjom zaradom na kraju mjeseca.

Jaz plaća između spolova raste s godinama

S rastom godina širi se i jaz plaća između spolova. Čini se da je ovo uzrokovano još nečim osim (odabranim) obrazovanjem. Općenito gledano, žene su danas jednako educirane kao i muškarci, što je bitno različito od stanja prije jednog ili dva desetljeća. Čini se da su razlike u plaćama uzrokovane dvama činjenicama, da žene češće i duže rade manje sati nego muškarci, te time što u pravilu pauziraju svoje karijere. U suprotnosti s tim, muškarci rade više sati i pokušavaju izbjeći prekide u karijeri. To neprekinuto dulje radno iskustvo pridonosi višim primanjima.

Velike razlike se pojavljuju kada muškarci odaberu raditi dulje i dođu do promocije, dok žene smanje svoje radne sate i suzdržavaju se od izgradnje svojih karijera. Te razlike su zatim pojačane još više kada žene odluče prestati raditi jednom kada im muževi otiđu u mirovinu. Ako muž ima znatnu mirovinu, ovo ne bi trebao biti problem. Ali ako se par razvede ili muž umre (dok je još mlad), te financijski ovisne žene bi mogle biti svedene na vrlo skromnu egzistenciju, ili na siromaštvo.

Razlike u plaćama se mogu dogoditi već od prvog posla

Muškarci i žene mogu biti plaćeni različito već u svojim prvim zaposlenjima. Sustavni uzroci su obrazovanje, izbor radnog mjesta, zanimanje ili zanat, te sektor. Napredak na poslu i umijeće pregovaranja također igraju svoje uloge. Gdje muškarci češće pregovaraju o poziciji i plaći, žene to čine rjeđe i manje uporno. Jednom kada je plaća dogovorena, ta početna razina može imati posljedice još godinama. Svaki novi poslodavac se može raspitivati o prošlim primanjima. Ne morate im udovoljiti odgovorom, ali uobičajeno je dobrovoljno dati takve informacije - a to nastavlja razliku koja možda već postoji i prenosi je na sljedeću razinu.

Razlike u plaćama, procjene i rangiranje radnih mjesta

Procjena radnog mjesta je sustavan način usporedbe poslova unutar tvrtke i/ili grane industrije. Na taj način poslovima bivaju dodijeljeni zadaci, potrebne sposobnosti, te odgovornosti. Ti aspekti se međusobno odvagnu i proporcionalno im se dodjeljuju bodovi. Na taj način se dizajnira cjelokupna hijerahija poslovnih pozicija, gdje svaka pozicija nosi određen broj bodova. Ti bodovi ili rangovi radnih mjesta se zatim koriste za određivanje plaća. Moderni sustavi za rangiranje radnih mjesta su neutralni što se tiče spola, što znači da muške kvalifikacije nisu sustavno precijenjene u odnosu na ženske kvalifikacije - kao ni obrnuto. Više nije moguće pozvati se na nemjerljiv 'osjećaj' kako bi se na njemu baziralo promociju ili demociju.

Razlike u plaćama, rangiranje poslova i naknade

S obzirom na sustave za procjenu i ocjenjivanje radnih mjesta koji postoje, rangiranje zaposlenika ne bi trebalo biti teško. Ipak, često se događa da žene bivaju rangirane (pošteno) po svojim stvarnim sposobnostima, dok su muškarci rangirani nešto više. Muškarci također češće dobivaju dodatke kao što su korištenje poslovnog automobila u privatne svrhe, besplatan mobitel, bonuse i sl. Takve razlike su objašnjene činjenicom što žene možda rade manje sati ili što jednostavno nisu tražile bilo kakve dodatke. Također, moguće je automatski pretpostaviti da ženi nisu potrebne ovakve naknade a muškarcu jesu zato što je on hranitelj obitelji (čak i u slučajevima gdje ovo nije primjenjivo). Takve nepropitane pretpostavke i tiho predavanje uzrokuju možda još veći rast jaza plaća između spolova. Budući da svako rangiranje predstavlja trenutak za pregovore, čini se logično da oni koji češće mijenjaju poslove također i češće bivaju promovirani u sljedeći rang.

Razlike u plaćama, velika ili mala tvrtka

Razumljivo je zašto velike tvrtke plaćaju bolje - u pravilu. To se svakako odnosi na multinacionalne tvrtke. Ali isto pravilo se ne odnosi automatski na velike organizacije kao što su vladine agencije, škole, trgovci ili bolnice. Možda jesu veliki, ali njihove razine plaća ne mogu se mjeriti s komercijalnim sektorom. S druge strane, često nude fleksibilnije regulacije za spajanje radnog i obiteljskog života. Ta činjenica objašnjava to što je relativno više žena zaposleno u potonjim sektorima (npr. trgovačkoj djelatnosti, školama i bolnicama) nego muškaraca.

U manjim tvrtkama, plaće su u pravilu niže. Ipak, ta niža razina je donekle kompenzirana relativnom blizinom radnog mjesta, što omogućava izbjegavanje dugačkih sati na putu do posla i s posla, što je zgodno za obiteljski život. Ovi aspekti bi zajedno mogli pridonositi statističkoj činjenici da u prosjeku žene rade za manju plaću nego muškarci. Izgradnja karijere je lakša u velikim tvrtkama, te je plaćena više, ali dolazi s cijenom po obiteljski život.

Razlike u plaćama i pauziranje svoje karijere

Pauziranje svoje karijere, makar to bilo samo na nekoliko godina, dolazi sa žrtvovanjem plaće i smanjenim šansama u budućnosti. Nekoliko tjedana nije problem, ali nekoliko mjeseci počinje biti zeznuto. Pauziranje na nekoliko godina je penalizirano. Štoviše, povratak na posao na istoj razini postaje sve manje vjerojatan kako godine prolaze. Ukratko rečeno: zaposlenicima sa solidnom profesionalnom edukacijom se preporuča nastaviti raditi i unovčiti svoje vještine i rastuće iskustvo.

Pauziranje svoje karijere također može imati negativne posljedice po umirovljenje te osobe.

Razlike u plaćama i obuka na poslu

Korištenje prilike za dodatno profesionalno obrazovanje u sklopu posla može biti profitabilno i može dovesti do povećanja korisnikove satnice. Neke tvrtke zahtijevaju stručno usavršavanje i obrazovanje na poslu i plaćaju za njega. Neke druge tvrtke dopuštaju i potiču ovo, ali ne plaćaju za to. Praksa varira po zemljama, industrijama, kolektivnim ugovorima i tvrtkama. Općenito govoreći, pravilo je: dodatna obuka je profitabilna. Ali, tamo gdje žene u najboljim godinama svojih života najčešće smanjuju broj radnih sati, muškarci na vrhuncu svojih sposobnosti češće odabiru raditi još više i izgraditi karijeru kada se ukaže takva prilika.

Razlike u plaćama i rad manje od punog radnog vremena

Tamo gdje su plaće niske, čini se nevažnim rade li muškarci ili žene puno ili nepuno radno vrijeme. Ipak, tamo gdje je puno radno vrijeme češće ili se radi prekovremeno, i satnice rastu. Drugim riječima: rad na pola radnog vremena je štetan ne samo za ukupni mjesečni prihod, već i za samu satnicu.

Raditi nepuno radno vrijeme je svejedno pametnije nego uopće ne raditi. Za sve moguće slučajeve (sa stajališta prihoda), raditi ima više smisla nego uopće ne raditi. Rad s punim radnim vremenom je još razumnije jer otvara dodatne mogućnosti, kao što su korištenje poslovnog automobila u privatne svrhe ili usavršavanje na poslu. S druge strane, raditi nepuno radno vrijeme može pridonijeti opuštenijem životu.

Zaključak: gdje i kada su satnice relativno visoke za tu razinu obrazovanja, izbor poslova s nepunim radnim vremenom je (većini) razumna opcija.

Izvršne pozicije i razlike u plaćama

Nisu sve izvršne pozicije (toliko) jednako plaćene. Još gore: u malim tvrtkama ili jednostavnim tvrtkama s malo razina menadžmenta, biti šef će možda nekome povećati ugled, ali ne nužno i plaću. Supermarket ili škola su primjeri relativno ravnih organizacija. Ovo se također odnosi na tvrtke gdje je zaposleno mnogo žena. Tamo uprava u pravilu ne zarađuje basnoslovne svote novca. U suprotnosti s tim, iznimno složena tvrtka najčešće nudi (puno) više prilika za napredak u karijeri. Uspon u hijerarhiji znači da je na svakom koraku moguće pregovarati i o skali plaće, što povisuje satnicu na svakoj stepenici.

3. Što učiniti oko razlika u plaćama?

Razlike u plaćama i transparentnost

Objava plaća i naknada za pojedine tvrtke ili za branše industrije olakšava ukazivanje na nezaslužene razlike u plaćama. Provjera svoje plaće na WageIndicator-u svakako pomaže, kao i kolektivni ugovori ili službene odluke i tumačenja vezana za jednakost plaća.

Kada god se pojavi sumnja o zasluženosti razlike u plaćama, konzultacija s kolegama ili sindikatom je prvi razumni potez. Odlazak na sud je posljednja i konačna opcija. Istražite i konzultirajte se već od samog početka. Kao prvi korak, upotrijebite Mojaplaca.org!

Razlika u plaćama i akcija (na razini društva)

Kada je razlika u plaćama (previše) velika, oštećeni pojedinci, njihovi članovi obitelji, sindikati, udruge poslodavaca, tvrtke, političke stranke, sabor i vlada mogu poduzeti nešto u vezi toga.

Kada kao žena zarađujete manje nego vaš muški kolega za isti ili vrlo sličan posao s istim kvalifikacijama, slobodni ste pokrenuti pravni postupak. To nije lagan proces, ali možete zatražiti pomoć od sindikata (ili više njih) i konzultirati se s WageIndicator-om!

Što žena može učiniti protiv razlika u plaćama?

Kada kao zaposlena žena odlučite da je visoka (ili viša) satnica sada i u budućnosti važna, uzmite u obzir sljedeće:

 1. Odaberite svoje obrazovanje znajući što se traži i obraćajući pažnju na buduće zaposlenje

 2. Dovršite obrazovanje jednom kada ste ga počeli (steknite diplomu!)

 3. Odaberite sektor ili branšu industrije koja se isplati (npr. u umjetnosti se zarađuje manje nego u zdravstvu)

 4. Odaberite zanimanje koje je višestrano, te naučite vještine koje su široko primjenjive

 5. Odaberite - ako je moguće - partnera koji podržava vašu želju za radom i vlastitim uzdržavanjem

 6. Odaberite, ako zasnivate obitelj, partnera koji podržava vašu želju za radom i vlastitim uzdržavanjem, kao i dijeljenjem obiteljskih poslova

 7. Opredijelite se za kraće radno vrijeme i nikada nemojte prestati raditi, ako ikako možete

 8. Odaberite veliku tvrtku koja ima prostore za dječje jaslice ili vrtić

 9. Kada se brinete o djeci odaberite rad za malu lokalnu tvrtku, smanjujući vrijeme putovanja do posla i s posla i dopuštajući si lakšu ravnotežu posla i osobnog života

 10. Pregovarajte o svojoj plaći na svakom novom koraku ili mogućnosti u karijeri

 11. Rutinski razgovarajte o svojoj karijeri sa svojim partnerom, drugim članovima obitelji, kolegama: o karijeri se potrebno pobrinuti (isto kao i o partneru, djeci, kući i sl.)

 12. Nastavite učiti i iskoristite mogućnosti obuke i doškolovanja na poslu, kao i tečajeve vezane za posao, zato što se tržište rada mijenja sve brže i brže

 13. Držite na oku svoj mirovinski staž i prava

Razlike u plaćama se događaju i neizbježne su, slično starenju. Ali ogromni jazovi plaća mogu postati problematični, ne samo za vas kao pojedinca, već i za društvo kao cjelinu. Vlade, tvrtke, žene i muškarci bi trebali biti svjesni toga. Dobar početni korak bi bio pokušati izvući maksimum iz posla koji obavljate, također i financijski. I naravno, prije toga koraka nalazi se izbor kakvom obrazovanju težitim pogotovo s obzirom na poslove koje se traži. Neki poslovi donose više novca i vode do sektora ili industrija koje donose više novca. Također biste trebali držati oči otvorenima za prepoznavanje razlika u plaćama koje nisu zaslužene, i koje bi mogle upućivati na diskriminacijsku nejednakost u plaćama, koja je zabranjena zakonom.

Kako žena može zarađivati više?

Puno radno vrijeme je najbolji odgovor, budući da povećava šanse za dodatnu obuku (na poslu), promocije i izvršne pozicije - i za žene i za muškarce. Dobra zarada započinje uspoređivanjem poslova i sektora tijekom odabira početne točke na putu karijere. Neki poslovi donose veću zaradu - također zato što zahtijevaju veću razinu obrazovanja. Neki sektori i branše industrije također donose veću zaradu.

Što članovi obitelji i kolege mogu učiniti u borbi protiv razlika u plaćama?

Kada se muškarac i žena tijekom zasnivanja obitelji slože da će oboje imati radno aktivni život i težiti individualnoj financijskoj nezavisnosti, moraju biti stvoreni uvjeti koji će oboje omogućiti jednak udio u obiteljskim obvezama i brizi za djecu. A budući da većina zaposlenih muškaraca i žena imaju obitelji, i njihovi kolege se vjerojatno suočavaju s istim problemima.

Nadovezujući se na ovo, trebalo bi postati lakše procijeniti svaki korak u karijeri i vidjeti hoće li to imati pozitivne ili negativne posljedice u smislu prihoda.

Možda je to teško, budući da se svaki pojedinac mora natjecati u vlastitoj radnoj okolini, no nužno je.

Što poslodavac može učiniti protiv nezasluženih razlika u plaćama?

Poslodavci mogu barem pružiti transparentnost plaća i držati na oku prilike za promociju i muškaraca i žena. Poslodavac bi također mogao pomoći stvaranju kombinacije radnog i obiteljskog života, pogotovo dok su djeca još malena, na primjer nudeći fleksibilnu organizaciju. Poslodavci mogu spriječiti otpuštanje trudnica i stvoriti sigurnu i zdravu radnu okolinu za trudne zaposlenice. Poslodavac također može pažljivo pratiti napredovanje muškaraca i žena, trudeći se izbjeći nezaslužene jazove plaća koji se mogu prikrasti kroz automatski favoritizam temeljen na spolu.

Poslodavac se može pridružiti kolektivnim sporazumima koji otvaraju prostor za fleksibilne radne sate i prilike vezane za karijeru, i trenutne i buduće.

Što sindikati i udruge poslodavaca mogu učiniti protiv nezasluženih razlika u plaćama?

Obje vrste organizacija se mogu složiti da razlika plaća unutar tvrtki neće nadići određene razine. Obje vrste organizacija mogu zatražiti zakone o minimalnim plaćama koje bi bilo lako provoditi.

Obje vrste organizacija zanimaju sporazumi o kolektivnom pregovaranju koji omogućavaju ženama rast u svojim poslovima i izgradnju karijera, počevši odmah i nastavljajući se daleko u budućnost.

Što političke organizacije, sabor i vlada mogu učiniti protiv nezasluženih razlika u plaćama?

Razlike u plaćama temeljene na spolu mogu biti promovirane kao trajna stavka u socio-ekonomskim i političkim ciljevima kroz svakodnevnu raspravu. Političke organizacije, sabor i vlada, putem svojih uloga, odgovornosti i položaja, mogu skretati pozornost na i pomagati u:

 • stvaranju ispravne ravnoteže između posla i osobnog života
 • pružanju odgovarajućeg obrazovanja i obuke za sve dobne skupine

Žene, njihovi partneri, članovi obitelji, kolege, društveni partneri, političke stranke i vlade svi imaju svoje interes postići da žene budu dobro educirane i koriste svoje vještine i znanja, same zarađuju svoje prihode, plaćaju poreze i postanu ekonomski neovisne tijekom toga, te tako izbjegnu bivanje siromašnima i još siromašnijima kako stare.

4. Kako se prijaviti za posao?

Koja su tipična ženska zanimanja?

Ne postoji precizna granica ili linija između muških i ženskih poslova. U praksi, njihova razlika se svodi samo na poslove u kojima radi većina muškaraca, tj. većina žena. S ovog stajališta ženski poslovi uključuju spremačice, kućnu ispomoć, sluškinje, brigu o starim i nemoćnim osobama, medicinske sestre, pomoćnice u trgovinama, konobarice, blagajnice, učiteljice, sekretarice, recepcionerke, administrativne radnice ili logističke radnice. Njihove plaće su razmjerno niske i položaji ne nude puno prilika za daljnji rast. U suprotnosti s tim, postoji i nekolicina zanimanja i položaja u kojima se žene s visokom razinom obrazovanja ističu i dobro su plaćene: odvjetnice, sutkinje, stručnjakinje za odnose s javnošću i marketing, komunikaciju, te medije.

Što su tipični ženski sektori?

Isto kao i kod poslova, nije baš lako precizno definirati muške i ženske sektore. Ipak, žene su brojčano premoćne u čišćenju, brizi (za zdravlje), hotelima i posluživanju, trgovini, vrtićkom i osnovno-školskom obrazovanju, te u potpornim sekretarskim i administrativnim funkcijama diljem sektora i industrija.

Postoje li razlike u plaćama između muških i ženskih sektora?

Budući da u sektorima kojima dominiraju muškarci broj muškaraca nadilazi broj žena zaposlenih u tom sektoru, prosječne razine plaća u muškim sektorima su više nego razine u granama industrije i zanata kojima dominiraju žene.

Plaćaju li multinacionalne tvrtke bolje?

Multinacionalne tvrtke su gotovo uvijek dionička društva, te su vrlo velike. Zbog svoje veličine plaćaju obilnije. Druga strana novčića je da često od svojih zaposlenika zahtijevaju da rade velik broj sati; to su dodatni sati za koje nema naknade. Dio prinosa koji nude se može sastojati od godišnjeg udjela u profitu i/ili bonusa, za koje je moguće da budu isplaćeni u obliku dionica te tvrtke.

Postoje li razlike u plaćama između javnog i privatnog sektora?

Općenito govoreći, razlike u plaćama u javnom sektoru su u pravilu manje nego u privatnom. Najniže kvalificirani poslovi u javnom sektoru su plaćeni nešto bolje, a poslovi na vrhu nešto slabije nego što bi to bilo u privatnom sektoru.

Jesu li ženski sektori naklonjeni zaposlenim roditeljima?

Sektori kojima dominiraju žene u pravilu nude više (veću količinu) poslova s nepunim radnim vremenom ili manjih poslova. Uz to, često nude i (još) fleksibilnije radne sate.

Zašto je bolje težiti ugovorima na neodređeno vrijeme?

Ugovor na neodređeno vrijeme u pravilu ima veću plaću nego ugovor na određeno vrijeme ili ugovor o djelu. Naravno, nije uvijek dostupan izbor, ali položaj osobe je uvijek sigurniji s ugovorom na neodređeno vrijeme.

Što je najmanje potrebno za ispravan ugovor?

Ugovor uvijek navodi imena i adrese stranaka ugovora, datume sklapanja, početka i isteka ugovora (tj. razdoblje trajanja), plaću ili naknadu, radne sate, vrstu posla, te probni i otkazni rok. Ugovori moraju biti potpisani kako bi bili pravovaljani.

Kako vrednovati sporedne uvjete rada?

Pored (bruto) plaće i radnih sati, ugovor o radi većinom također navodi sporedne radne uvjete. Oni često nisu izraženi kroz novac, no svejedno imaju svoju vrijednost u novcu. Zamislite na primjer naknadu troškova vezanih za posao, (najam) korištenje poslovnog vozila u privatne svrhe ili besplatan mobitel, dostupnost obuke na poslu, dodatni godišnji preko zakonom određenog minimuma, fleksibilni radni sati, mogućnost rada od kuće i sl.

Što spomenuti u svojem životopisu?

 • Vaše osobno ime i adresu
 • Posljednji put kada je osvježen vaš CV
 • Vaše obrazovanje i obuka, ne samo oni vezani za posao
 • Društvene aktivnosti kao znak vaše posvećenosti, uključujući volontiranje i stažiranje
 • Jezične vještine, aktivne i pasivne (sposobnost čitanja i razumijevanja)
 • Kompjuterska znanja i vještine
 • Poznavanje i korištenje društvenih medija

Za više o životopisima, posjetite Monster.com

Od čega se sastoji dobra molba za posao?

Molba za posao pridružena je vašem životopisu. Trebala bi biti jezgrovita i kratka. Poziva se na glavni uzrok prijave, npr. oglas, preporuka i sl. Pruža usmjerenu osobnu motivaciju, pojašnjavajući da razumijete što sve uključuju navedena funkcija, posao ili položaj. Primatelj mora jasno vidjeti da ste se stavili u njihov položaj i shvatili njihove potrebe i/ili zahtjeve. Oblik molbe bi trebao slijediti uobičajene norme i imati datum i potpis, čak i kada se radi o e-mailu (što je ovih dana prilično normalno).

Za više o molbi za posao posjetite Monster.com

Je li izgled važan?

Lijepo uređen, čist i reprezentativan izgled svakako ima utjecaja i pametno je osigurati ga, pogotovo za intervju za posao.

Ne budite stidljivi. Unaprijed se savjetujte sa svojim prijateljima i obitelji kako biste vidjeli jeste li dovoljno naočiti.

Zašto pregovarati o svojoj plaći?

Svi imaju slobodu pregovaranja. Pregovaranje o svojoj plaći je pametan izbor. Budite spremni. Popričajte s prijateljima i obitelji, kolegama, te tražite informacije online. Provjerite plaće na ovoj web stranici. Pokušajte pročitati sporazum o kolektivnom pregovaranju ako on postoji. Napravite popis želja: što vam je kritično, a što je manje važno. Pregovaranje uključuje davanje i uzimanje (možda ne želite raditi subotama, ali ipak biste mogli ako je to plaćeno više). Vježbajte prije ulaska u stvarne pregovore.

Budite svjesni da je konačni rezultat ono što je važno. Ugodan, prijateljski sastanak na kojemu ništa nije zaključeno i stavljeno na papir se zapravo ne računa.

Ideja da žene ne bi trebale pregovarati je potpuno zastarjela. U mnogim zemljama, žene već funkcioniraju na samim vrhovima. Možete se okladiti da su naučile kako pregovarati na svom putu do njega.

Procjene učinka i razlike u plaćama

U većim, složenijim tvrtkama, godišnje procjene učinka i sastanci na kojim se one otvrđuju su redovan dio života. Ovi razgovori bi trebali biti shvaćeni ozbiljno, budući da se vaša primanja i buduće karijerne mogućnosti temelje na njima. Unaprijed provjerite kolektivne sporazume i interna pravila i odredbe. Ovo su trenuci koji idealno odgovaraju poboljšanju položaja i prilika te osobe. To znači: budite spremni, napravite popis želja: veća plaća, više vremena, više obuke?

Imajte na umu da je svaki mali korak naprijed tijekom ovih razgovora još jedna ljestvica prema gore na ljestvama karijere, te se dodaje ukupnom rezultatu tijekom sljedećih godina.

Zašto pregovarati o plaći kod malog posla?

Malen posao nije nužno nevažan samo zato što je malen. Kada se pripremate za pregovore, provjerite postoje li bilo kakve mogućnosti da posao naraste. Uzmite to kao stepenicu do nečega krupnijeg, pogledajte jesu li ponuđene dodatne mogućnosti obuke, sudjelovanje u mirovinskoj shemi, moguće prekovremene sate koji se dodatno plaćaju, naknadu troškova vezanih za posao, ulaz u shemu za njegu djece, te slične stvari.

loading...
Loading...